Danh mục : Đại sứ thương hiệu

Những đại sứ của thương hiệu ViBa đều là những người có cùng “tần số” , những người đều có lối sống xanh, lan toả những điều tuyệt vời trong cuộc sống