Danh mục : Chủ thương hiệu CeLa – Healthy Fastfood

Chủ thương hiệu Cela – Healthy Fastfood Nguyễn Quỳnh Nga là một health coach 9x tài năng, chị là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ để lan toả lối sống xanh, ăn uống lành mạnh. Chị sử dụng ViBa trong chăm sóc da hàng ngày của mình và luôn tích cực lan toả ViBa đến cộng đồng của chị để có thêm những làn da Việt đẹp hơn .